change order of items so on mobile jij.bij1.org is more easily accessed

This commit is contained in:
Santi 2020-08-24 16:42:51 +02:00
parent 6d2adb6c19
commit 79f0b17ab0
1 changed files with 5 additions and 5 deletions

View File

@ -18,6 +18,11 @@
</div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://jij.bij1.org">Jij</a></h2>
<p>Hier heb je een persoonlijk account waarmee je toegang krijgt tot de verschillende diensten, op deze pagina kun je je account beheren. Stuur een e-mail naar <a href="mailto:communicatie@bij1.org">communicatie@bij1.org</a> als je problemen met toegang hebt.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://jij.bij1.org" role="button">jij.bij1.org</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://chat.bij1.org">Chat</a></h2>
<p>Hier worden in verschillende groepen allerlei dingen overlegd, georganiseerd en gedeeld. Je kunt zelf instellen waar je meldingen van wil ontvangen en het is ook mogelijk om elkaar persoonlijk te benaderen.</p>
@ -28,11 +33,6 @@
<p>Dit is bedoeld om documenten en andere informatie op te slaan en te delen. Er zijn mogelijkheden voor synchronisatie met je apparaten en verder zijn er meer handige functies zoals takenlijsten en formulieren.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://cloud.bij1.org" role="button">cloud.bij1.org</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://jij.bij1.org">Jij</a></h2>
<p>Hier heb je een persoonlijk account waarmee je toegang krijgt tot de verschillende diensten, op deze pagina kun je je account beheren. Stuur een e-mail naar <a href="mailto:communicatie@bij1.org">communicatie@bij1.org</a> als je problemen met toegang hebt.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://jij.bij1.org" role="button">jij.bij1.org</a></p>
</div>
</div>
</div>
</main>