This commit is contained in:
Arjan Adriaanse 2020-08-24 14:26:34 +02:00
commit 6d2adb6c19
Signed by: arjan
GPG Key ID: BEA76A8D4DE08DF4
3 changed files with 10322 additions and 0 deletions

10278
bootstrap.css vendored Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

40
index.html Normal file
View File

@ -0,0 +1,40 @@
<!doctype html>
<html lang="nl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="Digitale platform voor samenwerking van BIJ1">
<title>Kom BIJ1</title>
<link href="bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="jumbotron.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<h1 class="display-3">Kom BIJ1</h1>
<p>Dit is het digitale platform voor samenwerking van <a href="https://www.bij1.org/">BIJ1</a> dat bestaat uit de onderstaande onderdelen. Merk op dat dit nog een testfase is, dus zorg dat belangrijke informatie niet alleen hier wordt opgeslagen. Met vragen, problemen, suggesties of wensen kun je terecht bij de werkgroep IT.</p>
<p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="https://chat.bij1.org/#narrow/stream/5-IT" role="button">Chat met werkgroep IT</a></p>
</div>
</div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://chat.bij1.org">Chat</a></h2>
<p>Hier worden in verschillende groepen allerlei dingen overlegd, georganiseerd en gedeeld. Je kunt zelf instellen waar je meldingen van wil ontvangen en het is ook mogelijk om elkaar persoonlijk te benaderen.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://chat.bij1.org" role="button">chat.bij1.org</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://cloud.bij1.org">Cloud</a></h2>
<p>Dit is bedoeld om documenten en andere informatie op te slaan en te delen. Er zijn mogelijkheden voor synchronisatie met je apparaten en verder zijn er meer handige functies zoals takenlijsten en formulieren.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://cloud.bij1.org" role="button">cloud.bij1.org</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2><a href="https://jij.bij1.org">Jij</a></h2>
<p>Hier heb je een persoonlijk account waarmee je toegang krijgt tot de verschillende diensten, op deze pagina kun je je account beheren. Stuur een e-mail naar <a href="mailto:communicatie@bij1.org">communicatie@bij1.org</a> als je problemen met toegang hebt.</p>
<p><a class="btn btn-secondary" href="https://jij.bij1.org" role="button">jij.bij1.org</a></p>
</div>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

4
jumbotron.css Normal file
View File

@ -0,0 +1,4 @@
/* Move down content because we have a fixed navbar that is 3.5rem tall */
body {
padding-top: 3.5rem;
}