een query om te zoeken obv mollie CSVs voor wie sinds oktober 2021 de contributies hebben gemist
Go to file
Kiara Grouwstra 51570b3da4 init 2021-12-21 23:05:31 +01:00
.gitignore init 2021-12-21 23:05:31 +01:00
README.md init 2021-12-21 23:05:31 +01:00
mollie.ipynb init 2021-12-21 23:05:31 +01:00

README.md

missing contributions

Hier kijken we wie er nou eigenlijk sinds oktober hun maandelijkse contributie betalingen zijn misgelopen.

gebruikte tools

 • Docker: helpt om software te runnen
 • Jupyter: coden in je browser
 • SQLite3: simpele database
 • SQL: de query taal voor die database

requirements

 • Docker
 • Mollie CSVs put in this directory: customers.csv + payments.csv

usage

 • run in the console:
docker run -p 8888:8888 -v $(pwd):/home/jovyan/work jupyter/scipy-notebook
 • open the resulting URL in your browser
 • navigate to and open mollie.ipynb
 • run all cells
 • check resulting CSV