You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Kiara Grouwstra f82d9a6375 add check script 2 months ago
.gitignore init: mailchimp + trello 10 months ago
README.md document removing multiple 4 months ago
credentials.sample.sh init: mailchimp + trello 10 months ago
leave.sh document removing multiple 4 months ago
mailchimp-check.sh add check script 2 months ago
mailchimp.sh add check script 2 months ago
patch-email.sh add check script 2 months ago
poetry.lock init: mailchimp + trello 10 months ago
pyproject.toml init: mailchimp + trello 10 months ago
resubscribe.sh add check script 2 months ago
volunteers.py init: mailchimp + trello 10 months ago

README.md

leave

Deze repo is gericht op het bieden van scripts voor het verwerken van opzeggers door deze uit verschillende systemen te verwijderen, binnen de perken van de bewaarplicht (wet financiering politieke partijen artikel 20 lid 2).

requirements

preparation

usage

# for multiple emails
bash leave.sh leaver@example.org second@leaver.org
# or by name
bash leave.sh 'Voornaam Achternaam'

mailchimp only

# for multiple emails
bash mailchimp.sh leaver@example.org second@leaver.org
# or by name
bash mailchimp.sh 'Voornaam Achternaam'

resubscribe

bash resubscribe.sh email@example.org

patch email

bash patch-email.sh old@example.org new@example.org