Go to file
Kiara Grouwstra 944d477eb6 dynamically calculate data center 2023-11-12 00:17:11 +01:00
.gitignore init: mailchimp + trello 2023-02-11 13:37:21 +01:00
README.md document removing multiple 2023-08-10 06:11:26 +02:00
credentials.sample.sh init: mailchimp + trello 2023-02-11 13:37:21 +01:00
leave.sh document removing multiple 2023-08-10 06:11:26 +02:00
mailchimp-check.sh add check script 2023-09-25 15:34:46 +02:00
mailchimp.sh dynamically calculate data center 2023-11-12 00:17:11 +01:00
patch-email.sh add check script 2023-09-25 15:34:46 +02:00
poetry.lock init: mailchimp + trello 2023-02-11 13:37:21 +01:00
pyproject.toml init: mailchimp + trello 2023-02-11 13:37:21 +01:00
resubscribe.sh add check script 2023-09-25 15:34:46 +02:00
volunteers.py init: mailchimp + trello 2023-02-11 13:37:21 +01:00

README.md

leave

Deze repo is gericht op het bieden van scripts voor het verwerken van opzeggers door deze uit verschillende systemen te verwijderen, binnen de perken van de bewaarplicht (wet financiering politieke partijen artikel 20 lid 2).

requirements

preparation

usage

# for multiple emails
bash leave.sh leaver@example.org second@leaver.org
# or by name
bash leave.sh 'Voornaam Achternaam'

mailchimp only

# for multiple emails
bash mailchimp.sh leaver@example.org second@leaver.org
# or by name
bash mailchimp.sh 'Voornaam Achternaam'

resubscribe

bash resubscribe.sh email@example.org

patch email

bash patch-email.sh old@example.org new@example.org