ingang/test
kiara 9d67656f44 add voting portal (#7)
de huidige opzet hier houdt in dat de tokens van leden voor een vergadering, voorheen alleen gebruikt voor hun persoonlijke links tot de digitale vergadering (die hun naam instelt in BigBlueButton en ze als aanwezig markeerde voor stemmingen), nu ook gebruikt worden voor de link naar de stem portaal.

implicatie hiervan is dat Ingang admins zo ook toegang krijgen tot de stem credentials, in plaats van enkel de systeembeheerders met toegang tot de Helios database.

waar die kennis iemand wel in staat stelt om namens een ander te stemmen, wordt dit risico in check gehouden doordat dit niet ongemerkt gaat: na het uitbrengen van een stem wordt er naar het bijbehorende email adres een bevestiging gestuurd.
het risico bij anderszins kwaadwillenden die de info verkrijgen is hetzelfde; gebruik ervan gaat niet ongemerkt.

waar het mogelijk zou zijn om van de bestaande token af te wijken voor dit doeleinde naar een hash niet zichtbaar voor Ingang admins, zou dit ook nadelen hebben.
af en toe hebben we leden voor wie de mailtjes uit Ingang niet makkelijk aankomen, in welk geval we nu handmatig een inlog link kunnen doorgeven.
mochten de nodige info hiervoor niet meer beschikbaar zijn voor degene die een ALV technisch runt, dan worden juist dit soort situaties weer lastiger.

Co-authored-by: Kiara Grouwstra <kiara@bij1.org>
Reviewed-on: #7
2023-01-27 14:47:10 +00:00
..
channels/application_cable initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
controllers ditch welcome controller 2021-12-07 23:47:33 +01:00
fixtures add voting portal (#7) 2023-01-27 14:47:10 +00:00
helpers initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
integration initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
mailers initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
models add voting portal (#7) 2023-01-27 14:47:10 +00:00
system initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
application_system_test_case.rb initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00
test_helper.rb initial 2020-10-30 16:10:59 +01:00